2%

Tlačivá pre fyzické osoby, ktoré samé podávajú DP:

Tlačivá pre zamestnancov:  (IČO musí byť zarovnané SPRAVA - ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)

Tlačivá pre právnické osoby:


Milí priatelia, nadšenci krasokorčuliarského športu!

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste i v roku 2018 prispeli 2% zo svojich daní pre naše občianske združenie. Vďaka Vašej podpore sme mohli zlepšovať športovo-telovýchovné aktivity detí a mládeže a z Vašich 2% daní sme mohli deťom zaplatiť približne 100 hodín tréningov na ľade. V priebehu nasledujúcich mesiacov sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% zo svojich daní (na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Naše združenie v zmysle spomínaného zákona môže prijímať uvedené 2% a použiť takéto finančné prostriedky na podporu športu detí a mládeže. Obraciame sa na Vás znova aj tento rok ( ako fyzické, tak i právnické osoby), s prosbou o poukázanie svojej 2%-ej, už zaplatenej dane, pre naše združenie. Vami poskytnuté prostriedky budú použité, tak ako v minulých rokoch, opäť na rozvoj krasokorčuliarských zručností našich pretekárov t.j. na zabezpečenie tréningového procesu, čo je z roka na rok náročnejšie. Možno sa aj vďaka Vašej podpore podarí v našom klube vychovať reprezentantov, ktorí jedného dňa budú reprezentovať nielen naše mesto, ale aj krajinu na vrcholných krasokorčuliarskych podujatiach.

Chce to veľa sebazaprenia, disciplíny a lásky k športu. Krasokorčuľovanie je nádherný, ale zároveň veľmi náročný šport, plný driny a odriekania. Veríme, že naše deti resp. mládež, ktorí si zamilovali krasokorčuľovanie, takýmto spôsobom vedieme k zodpovednosti, k správnym návykom, úcte k vynaloženej práci a veríme, že im ponúkame neporovnateľne lepšiu alternatívu k počítačom, mobilným telefónom, sociálnym sieťam a pod. Sme presvedčení, že aj keď možno nedosiahnu na tie najvyššie športové méty, jedného dňa z nich vyrastú svedomití dospelí ľudia so zmyslom pre zodpovednosť, so správne nastavenými životnými hodnotami a že do nich vynaložené prostriedky našej spoločnosti mnohonásobne vrátia.

Aj preto Vás chceme poprosiť: pomôžte svojim príspevkom k rozvoju správnych a dôležitých vlastností a návykov u detí , ktoré celý svoj voľný čas venujú drine na ľade . Tieto deti sú veľkou inšpiráciou svojim rovesníkom a svetlým príkladom toho, že voľný čas sa dá tráviť aj zmyslupne.

Tieto deti sú NAŠA spoločná budúcnosť!

Naše údaje :

Obchodné meno: Krasokorčuliarsky klub Trnava
Sídlo: Zimný štadión, Spartakovská 1, Trnava

IČO: 37851641

Právna forma: občianske združenie

Pre lepšiu orientáciu Vám dole uvádzame postup ako postupovať pri darovaní 2% z dane príjmu.


Pre lepšiu orientáciu Vám dole uvádzame postup ako postupovať pri darovaní 2% z dane príjmu.

Postup krokov pre právnické osoby:

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

- V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. - NOVINKA od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si môžete nájsť tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Postup krokov pre zamestnancov:

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)

6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016!

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad *** - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré samé podávajú DP:

1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!

2. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016!

5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.