ADAM HAGARA - medzinárodné súťaže

Adam Hagara je momentálne na JGP Budapešť - po krátkom programe je na výbornom 1.mieste


results.isu.org/events/fsevent00117405.htm