Cenník školy korčuľovania

Cenník školy korčuľovania

1 kurz / osoba / len pondelok  alebo len sobota - 4 hod.

30€

1 kurz / osoba / pondelok aj sobota - 8 hod.

60€

1 + 2 kurz / osoba / len pondelok alebo len sobota - 8 hod.

55

1 + 2 kurz / osoba / pondelok aj sobota - 16 hod.

110

1 +2 +3 kurz / osoba / len pondelok alebo len sobota - 12 hod.

80

1 + 2 + 3 kurz / osoba / pondelok aj sobota - 24 hod.

160

1 +2 +3 + 4 kurz / osoba / len pondelok alebo len sobota - 16 hod.

105

1 + 2 +3 + 4 kurz / osoba / pondelok aj sobota - 32 hod.

210

každý súrodenec alebo člen rodiny zľava z ceny balíka kurzu

-5€