Cenník školy korčuľovania

Cenník školy korčuľovania

1 kurz / osoba / len pondelok  alebo len sobota - 4 hod.

20€

1 kurz / osoba / pondelok aj sobota - 8 hod.

40€

1 + 2 kurz / osoba / len pondelok alebo len sobota - 8 hod.

35

1 + 2 kurz / osoba / pondelok aj sobota - 16 hod.

75

1 +2 +3 kurz / osoba / len pondelok alebo len sobota - 12 hod.

50

1 + 2 + 3 kurz / osoba / pondelok aj sobota - 24 hod.

110

1 +2 +3 + 4 kurz / osoba / len pondelok alebo len sobota - 16 hod.

70

1 + 2 +3 + 4 kurz / osoba / pondelok aj sobota - 32 hod.

150

každý súrodenec alebo člen rodiny zľava z ceny balíka kurzu

-5€

NOVINKA / osoba / 2 ľady + balet /pre  deti 3-6 ročné - príplatok pre rok 2021 ZRUŠENÉ

20€