MEDZINÁRODNÉ SÚSTREDENIE TRENČÍN

Pravidelne už od roku 2005 náš klub organizuje každoročne posledné dva júnové týždne medzinárodné krasokorčuliarske sústredenie tzv. kemp na zimnom štadióne Mariana Gáboríka MG Rink v Trenčíne (www.mariangaborik.sk). V júni 2019 sme organizoval už 14 ročník.

Tento krasokorčuliarsky kemp je známy svojou vysokou úrovňou, ktorú zabezpečujú uznávaní medzinárodní tréneri na ľade Vladimír Dvojnikov z Ruska a Raimo Reinsalu z Lotyšska. Balet, tanec a kompenzačné cvičenia sú zabezpečené pod vedením Alexandra Levenka z Bieloruska a špeciálne tréningy pod vedením Igora Rolinského rovnako z Bieloruska.

Toto sústredenie si v krasokorčuliarskych kruhoch vydobilo uznanie pre vysokú úroveň tréningového procesu ako aj organizácie. Každý rok sa na ňom účastnia pretekári nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska, Poľska, Česka, Litvy, Ukrajiny, Bieloruska, Rakúska, či dokonca USA, ale aj iných krajín.

Tréningový proces obyčajne začína v nedeľu na obed a končí nasledujúcu sobotu rovnako na obed. Na kempe sú účastníci rozdelení do 5 výkonnostných skupín, od detí, ktoré súťažia v kategóriiách Hviezdičiek a v nižších kategóriách Nádejí, cez stredné v.

Účastníci kempu trávia na ľade denne 3 hodiny a 2 hodiny tzv. suchým tréningom v telocvični resp. baletnej sále.kategórie vyšších Nádejí, mladšieho žiactva, až po kategórie staršieho žiactva, Juniorov a Seniorov.

V cene sústredenia je možnosť každý deň sa zúčastniť aj individuálneho tréningu, ktorý začína v skorých ranných hodinách. Súčasťou kempu je aj možnosť vstupu do kryokomory a masáže. Účastníci sú ubytovaní v Hoteli MG Rink ( www.hotelgaborik.sk) , ktorý je súčasťou zimného štadióna. Zabezpečená je plná penzia pre všetkých ubytovaných.

Za zimným štadiónom sa nachádza športový areál s atletickou tartanovou dráhou, futbalovým a basketbalovým ihriskom i tenisovým dvorcom.

Dúfame, že na budúcom kempe v Trenčíne sa stretneme aj s Vami!Pripravili sme si pre Vás mnoho nových vecí na rok 2023.

V propozíciach je aj online formulár.

Budete mať možnosť trénovať s reprezentantmi z piatich krajín.Adam Hagara - reprezentant Slovenska - 18.miesto ME Espoo FIN,14.miesto MSJ Calgary CAN.Sofia Stepchenko - reprezentant Lotyšska - 11.miesto ME Espoo FIN.Jakub Lofek - reprezentant Poľska - 19.miesto MSJ Calgary CAN.Daniel Korabelnik - reprezentant Litvy - 43.miesto MSJ Calgary CAN.Vanesa Šelmeková - reprezentant Slovenska - 28.miesto MSJ Calgary CAN.Regina Schermann - reprezentantka Maďarska.

Termín konania:


CAMP I: 18. 6. – 24. 6. 2023
CAMP II: 25. 6. – 01. 7. 2023

Tréneri na ľade : Vladimír Dvojnikov SVK, Raimo Reinsalu LAT

Balet a tanec: Libor Hlaváček SVK 

Cena: 

260,- € tréningová časť (ľad + suchá príprava) 

240,- € ubytovanie + plná penzia Hotel MG Rink - pre pretekárov a trénerov


Sobota - pobytový deň: 40,- € medzi kempami - MG Rink (ubytovanie + strava)
30,- € možnosť 5x vstup do kryo-komory trvanie 3 min., teplota -120º C termín vstupov - pondelok až piatok
pred posledným tréningom


- 3x denne ľad pre všetky skupiny - celkovo 17 tréningov
- 2x denne suchá príprava balet a tanec – celkovo 9 tréningov
- 2 bezplatné tréningové jednotky denne, ktoré si
môžu tréneri doobjednať a sú v cene Campu – celkovo 15 tréningov
- tréningová jednotka je 45 min.


V cene je zahrnuté:
Zaradenie pretekára do skupiny budú tréneri sústredenia konzultovať iba s vlastným trénerom pretekára. Prípadné korekcie (preradenia) pretekárov v skupinách budú aktuálne až po porade trénerov po ukončení prvého tréningového dňa sústredenia.


V cene nie je zahrnuté: - poistenie účastníkov, náklady na vlastného trénera, masáže


Dôležité informácie :
Miesto konania: MG Rink, Hodžova 6844, 911 01 Trenčín
Organizátor: Krasokorčuliarsky klub Trnava
Mestský zimný štadión, Spartakovská 1, 917 01 Trnava
Vedúci sústredenia: Jozef Čurma
mobil: +421 905 944 289
camptrencin20@gmail.com
www.krasotrnava.sk
fb: Krasokorčuliarsky klub Trnava

Nakoľko je počet účastníkov limitovaný, poplatok za ľadovú plochu bude účastníkovi v prípade nenastúpenia na sústredenie vrátený až po obsadení jeho miesta náhradníkom.

OTVORENIE A UKONČENIE SÚSTREDENIA
Otvorenie CAMP I:nedeľa 18. 6. 2023 podľa rozpisu ľadovej plochy
Ukončenie CAMP I:sobota 24. 6. 2023 doobeda. Začína sa v nedeľu večerou a končí sa v sobotu raňajkami.
Otvorenie CAMP II:nedeľa 25. 6. 2023 podľa rozpisu ľadovej plochy
Ukončenie CAMP II:sobota 01. 7. 2023 doobeda. Začína sa v nedeľu večerou a končí sa v sobotu raňajkami. 


Prihlášky: 
– vyplniť najneskôr do 1.5.2023 

Platba:
účastníci z EÚ úhrada zálohy vo výške 150,- €, a to najneskôr do 1.6.2023
platbu preveďte prevodným príkazom - všetky bankové poplatky hradí odosielateľ
číslo účtu:
IBAN: SK60 7500 0000 0040 0173 1444
SWIFT: CEKOSKBX
Číslo účtu 4001731444
banka 7500 - Československá obchodná banka
poznámka:
do poznámky uviesť meno účastníka, resp. názov klubu (pri hromadnej úhrade za viac účastníkov)
úhrada zvyšnej sumy pri registrácii

Prihlaška :